Notatki


Wyniki 101 do 129 z 129

      «Przegl. 1 2 3

 #   Notatki   Link do 
101 W 1878, 1882 i 1887 r. Matthias Mentzel występuje w dokumentach jako świadek na ślubie. Adres zamieszkania Matthiasa Mentzel: Schwetzkau, Nr 212. Mentzel, Matthias (I129)
 
102 W akcie małżeństwa z USC Nekla podano nazwisko matki: Apollonia Wojtkowiak z domu Łukowska. Wojtkowiak, Katarzyna (I991)
 
103 W akcie ślubu Augustyna Schlabs i Teresy Hubner z 1811 roku jako świadkowie występują: Anton Meisner i Georg Mentzel. Anton Meisner jest tam określony jako burmistrz miasta Święciechowy.

Na dokumencie chrztu Heleny Clary Mentzel z 1790 r. Maria Elżbieta Meisner jest wymieniona jako żona Antoniego Meisnera. Również w akcie chrztu Augusta Schlapsa z 1784 r. małżonkowie Antonii Maysner i Maria Elisabetha widnieją jako chrzestni dziecka.

 
Meisner, Anton (I483)
 
104 W akcie urodzenia wystawionym przez USC Mielżyn (Standesbeamte Mieltschin) podano miejsce urodzenia Grzybowo-Rabierzyce. Jest to prawdopodobnie nieistniejąca obecnie wieś pomiędzy miejscowościami Klepacz i Chrzanowice. Dokument ten zawiera błędny zapis nazwiska matki Antona - Agnes Tylski geboren Palczynska (zamiast Gałczyńska). Tylski, Anton (I417)
 
105 W akcie urodzenia zapisano nazwisko Menzel.

Żołnierz 5 Pułku Piechoty Legionów, poległ w czasie wojny obronnej 1939 roku w Tarnawatce (woj. Lubelskie, pow. tomaszowski). 
Mencel, Piotr (I83)
 
106 W akcie zgonu podano zawód Carla Heinricha: Stadtwachtmeister (Wachmistrz miejski). Petzhold (Pecold), Carl Heinrich (I26)
 
107 W Archiwum Państwowym w Lesznie znajduje się dokumentacja aktowa "Webermeister Mentzel Sylvester - Reisen [Rydzyna]" datowana na 1884 rok.
https://szukajwarchiwach.pl/34/83/0/-/2227
*Webermeister - Mistrz tkacki 
Mentzel, Silvester (I740)
 
108 W czasie Powstania Wielkopolskiego Ksiądz Kokociński był członkiem Rady Ludowej i inicjatorem ruchu wyzwoleńczego w powiecie rawickim. Za działalność duchowną i narodową otrzymał w 1927 roku beneficjum w Kębłowie.  Kokociński, Ksiądz Hilary (I918)
 
109 W czasie powstania wielkopolskiego w 1918 r. zastępował polskiego proboszcza w Nowym Kramsku, którego poszukiwała niemiecka policja. Kiedy wybuchła II wojna światowa, mimo zakazu okupanta, słuchał spowiedzi po polsku. Pod osłoną nocy spowiadał Polaków z całej okolicy, m.in. z Kopanicy, Nowego Tomyśla i Zbąszynia. Na zarzuty łamania prawa, stawiane przez Gestapo, odpowiadał: "Każdy człowiek, który przychodzi do mnie po pociechę religijną, jest moim parafianinem; pociechy tej odmówić mu nie mogę i nie chcę. Będę dalej słuchać spowiedzi po polsku" . Pewnego razu polskie dziecko spowiadało się w języku niemieckim. Ksiądz Prałat powiedział: "Drogie dziecko, grzeszyłoś po polsku, to i spowiadaj się teraz po polsku, ja ci pozwalam".
Gestapo przeznaczyło ks. Prałata do obozu koncentracyjnego. Wyroku jednak nie wykonano z powodu wielkiego przywiązania i autorytetu, jakim ks. Meissner cieszył się u ogółu ludności.
[Wspomnienie o śp. ks. prałacie Karolu Meissnerze (1871-1949), Ks. Robert Kufel, 2000r.]

 
Meissner, Ksiądz Karol (I1209)
 
110 W księdze Liber Baptizatorum parafii Święciechowa zapisano imiona Maria Theodora, w księdze Liber Mortuorum imię Dorothea.
(Imię Theo-dora pochodzi z języka greckiego i jest tożsame z imieniem Doro-thea)  
Riedel, Maria Theodora (Dorothea) (I122)
 
111 W Księdze Zmarłych parafii Święciechowa, opisującej zgon córki Heleny w 1902 roku, znajdujemy adnotację o zawodzie Józefa Mentzel - Kupiec [Mercator]. Mentzel, Józef (I729)
 
112 W księgach parafialnych parafii Święciechowa nie został zarejestrowany zgon Antona Prause. Prause, Antonius (I1136)
 
113 Według aktu małżeństwa Katarzyna urodziła się w 1802 roku, według aktu zgonu w 1792. Kostrzewa, Catharina (I718)
 
114 Wg aktu małżeństwa, Stephanus Urbaniak urodził się w 1836 roku, akt zgonu podaje prawdopodobnie przybliżony wiek 75 lat, co wyznaczało by datę urodzin na 1834 rok. Urbaniak, Stephanus (I660)
 
115 Wg aktu zgonu, Emma Mrozek urodziła się w Świbie, pow.Kępno. Mrozek, Emma (I757)
 
116 Więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück (Concentration camp) Nr 4694.  Tylska, Stefania (I254)
 
117 Więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück (Concentration camp) Nr 4696. Tylska, Prakseda (I256)
 
118 Władysław Kokociński był nauczycielem w Zielonej Wsi, pow.rawicki, woj.wielkopolskie. Kokociński, Władysław (I917)
 
119 Występuje niezgodność imion.

Marianna Kurzawa jest wymieniona w akcie ślubu z Wawrzynem Wróblem. Z dokumentu wynika że w dniu ślubu miała 30 lat a jej rodzice to Paulus( Paweł) Kurzawa i Marianna z domu Graf, oboje pochodzący z Kierzna.

Duplikat ślubów, chrztów i pogrzebów parafii Myjomice z 1821 roku wymienia pod pozycją nr 4: Kurzawionka Agneszka, urodzona w Kierznie dnia 18 stycznia 1821 roku o godzinie 11 w nocy. Ojciec: Paweł Kurzawa, matka: Maryanna Grafionka, zawód ojca: rolnik okupny. Chrzestni: Jan Graf i Rozalia ... z domu Grafka. (Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 53/3410/0/6/4).

Z innego dokumentu wynika, że Marianna, córka Pawła i Marianny Kurzawa z domu Graf, urodziła się w roku 1835 i zmarła w wieku 3 tygodni. 
Kurzawa, Marianna (I358)
 
120 Zapis w Księdze Zmarłych zawiera fonetyczny zapis nazwiska Brigitty Jaur i wiek nieodpowiadający metryce urodzenia, wykonana jednak kwerenda oraz wskazane dane personalne męża potwierdzają tożsamość Brigitty Jaur. Jaur, Brigitta (I9)
 
121 Zawód Filipa Żądłowskiego podawany w aktach urzędu stanu cywilnego - Lehrer [nauczyciel].
Wg informacji gazety "Thorner Presse" z dnia 27 listopada 1884 roku, nauczyciel Zondlowski został skierowany do pracy do szkoły Gatzki (Gacki). 
Żądłowski, Philipp (I1145)
 
122 Zawód Franciszka Ksawerego - Lehrer (nauczyciel). Meissner, Franciscus Xavierus (I1216)
 
123 Zawód Jana Kosiorowskiego: szewc.

 
Kosiorowski, Joannes (I1398)
 
124 Zawód Martina Białkowskiego: cieśla. Chrzestnymi Franciszka byli cieśla Casimirus Danikowski i Petronela Kierblewska, żona młynarza ze Stroszek. Białkowski, Franciszek (I1026)
 
125 Zginął tragicznie w wieku 7 lat w Swarzędzu pod kołami autobusu.  Tylski, Kazimierz (I259)
 
126 Zgon zgłosił mąż, Carl Heinrich Petzold. Nowicz, Eleonora Julia (I27)
 
127 Zmarł podczas odbywania służby wojskowej w jednostce Marynarki Wojennej w Gdyni. Wróbel, Stanisław (I31)
 
128 Związek małżeński zawarli: Henryk Pecold, wyznania ewangelickiego i Eleonora Nowicz, wyznania katolickiego. Związek F12
 
129 Żołnierz wojny obronnej 1939, zaginął w czasie działań wojennych. Janowicz, Ignacy (I888)
 

      «Przegl. 1 2 3